IMGent 2018:Iedereen Informatieprofessional? – 22 mei 2018

De digitale tsunami zorgde voor een grotere noodzaak aan informatiespecialisten binnen elk personeelsbestand. Deze digigolf heeft onze organisaties echter in snelheid gepakt, waardoor onze structuren, processen en procedures niet altijd volledig zijn afgestemd op vandaag. Laat staan op morgen! 

De 7de editie van de studiedag voor informatiemanagement focust op de plaats van elke van deze specialisten binnen een bedrijf en/of organisatie en hoe deze specialisten het best met elkaar communiceren. Ook het futureproof maken van het informatiemanagement wordt verder uitgediept, waar bij we het licht werpen op nieuwe uitdagingen zoals de GDPR, cloud computing, Big Data , the Internet of Things, enz.

Programma

Voormiddag

09u00:

09u30:

Verwelkoming door Imran Uddin, directeur onderwijs- en studentenbeleid Arteveldehogeschool

09u50:

Keynote: De informatieprofessional in het tijdperk van digitale transformatie: geen wol zonder veel geblaat door Prof. Rik Maes

10u35:

Korte inleiding door Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk, Stad Gent

10u50:

Keynote: Van Brussel Centraal naar Burger centraal door Barbara Van Den Haute - Informatie Vlaanderen

11u25:

11u45:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

Stuur op informatie-beleid: Op feiten gebaseerde besluitvorming in veranderende organisaties door Dries Van Nieuwenhuyse - Onderzoeker HoGent

 

Stuur op informatie-talent: “studeren zonder blokkeren” door Ruben Dobbelaere & Wouter Vindevoghel - Stuvo

 

Stuur op informatie-technologie/tools: Nieuwe technologie vraagt nieuwe competenties. door Hans Tubbax

Namiddag

12u35:

13u30:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

Nieuwe teamwerken door Veerle Opstaele - Tacoo

 

Onderzoek naar opleidingen door Frank Huysmans - Ware Kennis

 

IoT door Tom Van den Abbeele - open source architect bij Inuits & Jean-Marc Acke - COO bij Inuits

 

14u20:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

De relatie tussen kennisuitwisseling en de werkomgeving door Anton Maes - organisatiepsycholoog

 

Digitale Stress door Lotte Vermeulen, Annelore Deprez & Vicky Franssen - Arteveldehogeschool Gent

 

Toekomstgericht leren in de Next Generation Digital Learning Environment door Dries Van Acker en Frederic Raes

15u10:

Afsluitende Keynote: Hoe publiceer je gegevens voor een robot? door Dr. Pieter Colpaert - UGent

16u05:

Netwerkdrink

Keuzeworkshops & keynotes

Hieronder vindt u meer informatie over de workshops en keynotes. Klik de titel van de workshop aan, voor meer info over inhoud en sprekers.

11:45u - Keuzeworkshops 01: driehoek: mensen, tools en beleid

In tijden van false truths lijkt de nood aan goedonderbouwde besluitvorming meer dan ooit noodzakelijk. Op feiten gebaseerde besluitvorming zal daardoor alleen maar gaan toenemen om betere beslissingen te nemen en onzekerheid meer en meer te vermijden. Ondertussen is de technologische ondersteuning, zoals Business Intelligence-software, de kinderschoenen ontgroeid. Waar vroeger de prijs van de software bepalend was voor het al dan niet implementeren van beleidsondersteunende systemen, speelt nu vooral het geloof erin en inzicht in de toepasbaarheid ervan een cruciale rol. Deze technologische evolutie dwingt ook organisaties tot aanpassen. Zowel CFO als CIO zijn dan ook volop nieuwe, vooral proactieve, rollen aan het ontdekken om op feiten gebaseerde besluitvorming voluit haar rol te laten spelen bij de creatie van ondernemingswaarde. Deze workshop bakent de nieuwe discipline af, zoomt in op een aantal uitdagingen en kansen en helpt decision-makers bij het maken van eigen keuzes op lange termijn.

Spreker:

Dries Van Nieuwenhuyse, Dries Van Nieuwenhuyse, onderzoeker fact-based decision-making aan HoGent, www.atheneconsult.be

De dienst Studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool ontwikkelde voor haar begeleidingswerk de online tool ‘Studeren zonder Blokkeren’ (SzB). Het team verwerkte jarenlange expertise op vlak van faalangst, uitstelgedrag en assertiviteit in een digitale toepassing, en creëerde zo een rijke aanvulling op haar ‘live’ begeleiding: studenten verkennen zelf hun hindernissen in een zelftest, en beslissen ook op welke manier ze aan de slag gaan met de tool, anytime anywhere. De therapeuten bereiken door een verregaande laagdrempelige toegang niet alleen een nieuwe doelgroep, maar creëerden meteen ook een handig instrument waar ze tijdens hun sessies naar teruggrijpen: een innovatieve digitale tool middenin een traditioneel analoge setting. 

Sprekers:

Ruben Dobbelaere is Maatschappelijk Assistent en Master Communicatiewetenschappen. Hij is diensthoofd van de dienst Studentenvoorzieningen en de dienst Studieadvies aan de Arteveldehogeschool.

Wouter Vindevoghel is Maatschappelijk Assistent en Oplossingsgericht Psychotherapeut. Hij maakt deel uit van een team van 4 dat studenten begeleidt via face-to-face begeleiding, groepstrainingen en blended help.

“Digitale transformatie” is het nieuwe credo is in het professionele conference circuit. Waar de termen ‘Big Data’ en ‘cloud computing’ al prehistorisch lijken, begint de werkelijke impact van deze technologieën echter nu echt pas door te dringen. De snelheid van de digitale evoluties overtreft die van organisaties. Laat staan de evolutie van de medewerkers en diens competenties.

In deze sessie geeft Hans een niet-technische bloemlezing van de nieuwe technologieën in het kader van informatie management, welke impact deze hebben op organisaties en welke nieuwe competenties er nuttig zijn voor een futureproof carrière.

Spreker:

Hans Tubbax (LinkedIn), researcher bij Thomas More & Knowledge Coach bij Klarrio.

13:30u - Keuzeworkshops 02: driehoek: mensen, tools en beleid

De vele maatschappelijke ontwikkelingen en trends dagen organisaties uit om permanent mee te evolueren. Tijds- en plaatsonafhankelijk werken, sturen op resultaten en flexibele arbeidsrelaties zijn hierbij belangrijke dimensies. Vrije toegang en circulatie van kennis en informatie is hierbij cruciaal. Maar hoe moeten we dit realiseren? Wat betekent dit voor de cultuur en structuur in mijn organisatie? Wat betekent dit voor leidinggevenden in mijn organisatie?

Inzichten uit projecten en onderzoek worden gekoppeld aan tips en tricks.

Spreker:

Veerle Opstaele is master in de psychologische en pedagogische wetenschappen en verbonden aan de ArteveldehogeschooL Ze is hoofdpromotor van het onderzoeks-en dienstverleningscentrum Tacoo (TAlenten en COmpetenties in Organisaties) www.tacoo.be. Veerle is projectleider van diverse onderzoeksprojecten. Ze is als docent personeels- en organisatieontwikkeling betrokken bij de bachelor sociaal werk.

Spreker:

Frank Huysmans (1970) studeerde sociologie en communicatiewetenschap (1987-1992) en promoveerde in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2001-2010 werkte hij bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag als senior onderzoeker mediagebruik en cultuurdeelname. Sinds 2005 is hij bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap, in het bijzonder met betrekking tot openbare bibliotheken, aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker en adviseur in de publieke informatievoorziening bij WareKennis in Den Haag, adviseur bij de Raad voor Cultuur en redacteur en columnist bij vakblad Informatieprofessional.

Op het vlak van IoT zijn we al jaren actief, maar op de case van de lokale politie zijn we in het bijzonder trots. Alle politiewagens zijn aangesloten via het IoT-platform en de dispatch kan in real-time handelen op incidenten. Ons platform kan werken met alle soorten connecties en werkt op basis van bewezen open source technologieën.

Sprekers:

Tom van den Abbeele, Open source architect bij Inuits

Jean-Marc Acke, COO bij Inuits

14:20u - Keuzeworkshops 03: driehoek: mensen, tools en beleid

Organisaties stellen hun functioneren steeds meer in vraag en zijn op zoek naar een werkomgeving die de samenwerking in de organisatie ondersteunt en de kennisuitwisseling optimaliseert. De moderne werkomgeving wordt een hub waar teamleden elkaar ontmoeten, vergaderen, brainstormen, bijpraten, koffiedrinken, eten, zelfs ontspannen. We zetten alles in het werk om een landingsplek te creëren die de fysieke ontmoetingen van onze virtuele teams optimaal ondersteunt en terwijl kan dienen als een signaal naar potentiële werknemers. Tijdens deze masterclass gaan we op zoek naar de relatie tussen de werkomgeving en de kennisuitwisseling. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de strategische werkplekontwikkeling en maken de koppeling met kennisbeheer en ontwikkeling. We bestuderen de eigenschappen van een werkomgeving waarin keuzevrijheid centraal staat en wordt gebruikt als een motor om de ontplooiing van onze samenwerking te optimaliseren. We leggen de link met het nieuwe werken en bekijken de impact van infrastructuur, databeheer en menselijk gedrag.

Spreker:

Anton Maes is een organisatiepsycholoog en expert in veranderingsmanagement en strategische werkplekontwikkeling: het ontwikkelen van werkomgevingen op maat van de gewenste cultuur en strategie van een organisatie. Hij heeft een achtergrond als communicatiespecialist en ontwikkelde de afgelopen jaren werkplekconcepten op maat voor zowel grote ondernemingen als voor de overheid. Hierbij legt hij de focus vooral op het begrijpen en bijsturen van het gedrag van gebruikers. Anton hecht erg veel belang aan een evidence based benadering en dit vertaalt zich in contacten met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zoals het CFPB in Delft. Hij is een enthousiast spreker en ervaren lesgever. Sinds 2010 is hij bezieler van het consultancybedrijf brainmove dat reeds talloze grote organisaties heeft begeleid op weg naar een nieuwe werkomgeving gekoppeld aan een andere manier van werken.

In onze presentatie focussen we op de tussentijdse resultaten (o.b.v. kwalitatief onderzoek) van het onderzoeksproject rond digitale stress dat in september 2017 is opgestart. Het tweejarig onderzoek gaat na in welke mate Vlaamse werknemers uit de publieke sector digitale stress ervaren en welke digitale stressprofielen er bestaan. Daarnaast focussen we op oplossingen om het stresslevel te reduceren en onderzoeken we de rol die de leidinggevende hierin kan opnemen. Concreet beogen we de ontwikkeling van een mock-up van een “digitale stressmeter” op basis van de verschillende stressprofielen bij werknemers. We stellen ook structurele adviezen voor om digitale stress of overload tegen te gaan. Vervolgens zullen de data ook worden verwerkt in een beleidsmatig onderzoeksrapport gericht op leidinggevenden zodat zij een werkinstrument hebben om digitale stress bij werknemers aan te pakken.

Sprekers:

Lotte Vermeulen (lector en opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Communicatiemanagement. Momenteel doet zij onderzoek naar fake news op Facebook en digitale stress bij werknemers)

Annelore Deprez (opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Journalistiek. Zij doet binnen Entrepreneurship 3.0 onderzoek naar nieuwswijsheid en fake nieuws in relatie tot Facebook, digitale stress bij werknemers en Snapchat als nieuws- en brandingkanaal om jongeren te bereiken)

Vicky Franssen (lector aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Bedrijfsmanagement en onderzoeker binnen Entrepreneurship 3.0 naar digitale stress bij werknemers, de deeleconomie en sociaal psychologische topics)

Een learning management system (LMS) of elektronische leeromgeving is een toepassing die uitermate geschikt is om het leerproces van lerenden in eender welke context in kaart te brengen en te faciliteren. Leren en professionaliseren vindt plaats in de F2F-omgeving maar ook in de virtuele of online omgeving. Om deze laatste te kunnen vormgeven, rekening houdend met recente technologische ontwikkelingen en noden van lerenden, is het noodzakelijk om stil te staan bij de functionaliteiten die de Next Generation Digital Learning Environment (NGDLE) kunnen bieden. In deze sessie staan we stil bij de vijf centrale domeinen (Interoperability en integratie, personalisatie, analytics en assessment, samenwerking en co-creatie, toegankelijkheid en universeel ontwerp) om toekomstgericht leren in een LMS te kunnen vormgeven.

Sprekers:

Dries Van Acker is Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs en Master in de Educatieve Studies.
Hij is werkzaam als onderwijsontwikkelaar bij de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar hij deel uitmaakt van het beleidsteam.

Zijn onderwijskundige interesses omvatten blended learning, EdTech, gamification, virtual reality, open-en afstandsonderwijs, 21st century skills in het hoger onderwijs, innovatie in hoger onderwijs en de professionalisering van docenten. Momenteel werkt hij aan de integratie van beacon technologie en gamification in slimme steden als een platform voor informeel leren, het gebruik van virtual reality in simulatieonderwijs, het gebruik van integrale lesopnames en de implementatie van de Next Generation Digital Learning Environment. Daarnaast is hij betrokken bij interdisciplinaire internationale projecten gerelateerd aan flipped classroom en het co-creëren van studiemateriaal via open source-initiatieven.

 

Frederic Raes is master in de vertaalkunde. Hij werkt als beleidsmedewerker bij de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering aan de Arteveldehogeschool in Gent.
In zijn job als onderwijstechnoloog is hij vooral bezig met digitale tools in een context van onderwijs & leren, blended learning en afstandsonderwijs. Hij volgt de technologische evoluties in het hoger onderwijs op de voet en heeft dan ook heel wat interesse in o.a. virtual en mixed reality, gamification en het gebruik van badges. Momenteel coördineert hij de implementatie van een nieuw Learning Management Systeem aan de Arteveldehogeschool voor 15000 gebruikers, en is hij betrokken bij projecten rond open leermaterialen en e-assessment.

KEYNOTE: De informatieprofessional in het tijdperk van digitale transformatie: geen wol zonder veel geblaat

Digitale transformatie is in de eerste plaats mensenwerk: zonder de nodige mentale omslag is elke poging daartoe tot mislukken gedoemd. Middels een eenvoudig managerial raamwerk wordt de kern van digitale transformatie geduid. De informatieprofessional anno nu speelt bij deze transformatie een belangrijke rol. In deze lezing onderzoeken we de consequenties voor zijn positionering, visie, kennis en kunde.

Prof. Rik Maes is bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam; hij is stichter/academisch directeur van de Academy for Information & Management (www.ienm.nl). Het motto van deze academie, “Taking learners seriously”, geeft zijn visie op leren weer: transformerend leren in dialoog met anderen en gericht op effectieve actie als professional. 

Hij is initiatiefnemer van een groot aantal opleidingsprogramma’s op het gebied van informatiemanagement en management in de informatiemaatschappij en promotor van een aantal promovendi op deze gebieden. Hij is bijzonder geïnteresseerd in de combinatie van (informatie)management met andere disciplines zoals filosofie, ontwerp, architectuur en kunst.
 
Hij is lid van een groot aantal adviesorganen en heeft een brede expertise in het adviseren, opleiden en coachen van hoger management op het gebied van (informatie)strategie en (informatie)management.
Website: www.rikmaes.nl

Keynote: Van Brussel Centraal naar Burger centraal

"Onmiddellijk. Zonder onderbrekingen. Enkel wat voor mij relevant is. Waar en wanneer ik wil." Dat is hoe burgers vandaag hun zaken digitaal bij de overheid willen regelen. Of het nu gaat om federale, gewestelijke of lokale materie, burgers willen één overzicht van al hun officiële gegevens. De Vlaamse overheid zet radicaal in op de digitalisering van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger. Via diverse projecten, waaronder Burgerloket, bouwen we aan het “no wrong door” principe. Daarmee maken we van de overheid een enkelvoud in plaats van een meervoud.

Barbara Van Den Haute, Informatie Vlaanderen, is via het leiden van shared service centers in de overheid, gebeten geraakt door het verbeteren van dienstverlening aan de hand van technologie en data. Sinds september 2017 administrateur-generaal van agentschap Informatie Vlaanderen waar ze met een gezonde mix van lef en gezond verstand informatiediensten ontwikkelt voor lokale en Vlaamse besturen die de overheid radicaal informatiegedreven maken zodat de overheidsklant centraal komt te staat.

afsluitende key-note Hoe publiceer je gegevens voor een robot?

Pieter Colpaert is a post-doctoral researcher at the Internet and Data Lab (IDLab) – Ghent University – imec, taking up the role of Technology Coordinator of Smart Flanders. He holds a PhD in engineering technology from Ghent University since 2017. Back in 2012, he co-founded a not for profit organisation to promote Open Knowledge in Belgium and the iRail working group at this organization. The latter still is the most popular developer interface for public transport data in Belgium. Today, he leads the Linked Open Data Interfaces team at IDLab, researching how Open Data can affect our lives for the better.

7de studiedag over informatie & communicatie
De knoop rond informatiemanagement ontrafeld - #IMGENT

Praktisch

7e studiedag informatiemanagement #IMGENT. Een co-organisatie van Arteveldehogeschool, VVBAD en Politeia.

Prijs

155 euro (incl. btw, lunch, koffiepauzes, documentatie en een gezellige netwerkdrink)

Datum

Dinsdag 22 mei 2018

Locatie

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66,
9000 Gent