IMGENT | Tussen delen en beschermen: Over kennis – informatie – communicatie

Delen is het nieuwe hebben, niet alleen voor de samenleving maar ook voor je organisatie. Kennis delen is broodnodig als je in de huidige context als organisatie wil groeien, innoveren én slim samenwerken. Dit zowel met de buitenwereld, maar ook met je medewerkers. Wie kennis deelt, vindt gemakkelijker relevante informatie terug, verbetert besluitvorming en gebruikt bestaande expertise optimaal.

Anderzijds is gevoelige informatie nooit zo kwetsbaar geweest als nu. Een inbreuk op de privacy is reeds met een muisklik in gevaar. Een goed evenwicht vinden tussen informatie delen en afschermen wat beschermd moet worden is dan ook dé uitdaging van vandaag en morgen.

Maar hoe pakken we dit in de realiteit aan? Dat is de focus van deze 6e editie van IMGent.

Programma

Voormiddag

09u00:

WINTERTUIN

09u30:

AULA 4

Welkomstwoord door Tomas Legrand, algemeen directeur Arteveldehogeschool

09u50:

AULA 4

Over e-prikkeldraad en de herovering van de digitale commonsDirk Barrez, Journalist, andersglobalist en maatschappelijk ondernemer

We kennen al lang de voordelen van kennis delen, denk aan boeken en bibliotheken. Maar blijft dat lukken? Ja, er zijn nieuwe digitale commons, wikipedia bij uitstek, er is open source software en open science. Maar er zijn vooral Uber, Airbnb, Google, Apple, Facebook … die niet ophouden hun elektronische prikkeldraad te plaatsen in wat eigenlijk de publieke ruimte van internet is. Zij delen niet zo veel, al zeker niet hun monopolistische winsten. Is het niet tijd om onze digitale commons te heroveren?

10u40:

AULA 4

Kennis, informatie en data delen: de goede praktijk van Gent, Bart Rosseau, Data- en informatiemanager Stad Gent

11u25:

WINTERTUIN

11u45:

Kies een workshop 

L.01.07

I - kennisdelen met een gerust gemoed : Informatieveiligheid en -beleid

L.01.08

II - kennisdelen en het nieuwe samenwerken

L.01.10

III - kennisdelen met de samenleving: van informatie naar communicatie taking the inside out

Namiddag

12u30:

WINTERTUIN

13u30:

 

Kies een workshop:

L.01.07

I - kennisdelen met een gerust gemoed : Informatieveiligheid en -beleid

L.01.08

II - kennisdelen en het nieuwe samenwerken

L.01.10

III - kennisdelen met de samenleving: van informatie naar communicatietaking the inside out

MEDIATHEEK

Of kom in de mediatheek babbelen over:

Hans Vandenberghe - De organisatie van de digitale werkplek

Hans Arents - Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD)
Het Agentschap Informatie Vlaanderen biedt in het kader van het Vlaanderen Radicaal Digitaal (VRD) programma een aantal generieke ICT-bouwstenen aan die kunnen gebruikt worden bij het uitbouwen van de digitale dienstverlening door een overheidsorganisatie

Filip Callewaert - Lean kennis- en informatiebeheer

Seth Van Hooland - Records management

15u00:

AULA 4

Minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo

15u45:

AULA 4

Hoe blockchain de overheid en het onderwijs zal veranderen – Roel Verhaert – Stadssecretaris Stad Antwerpen

16u00:

WINTERTUIN

Workshops en tafelgesprekken

Keuze uit 9 workshops en een aantal tafelgesprekken. Kies 3 workshops (A,B of C) uit één cluster of switch tussen cluster I, II of III. Op hetzelfde moment zijn er ook doorlopende tafelgesprekken.

Kennisdelen met een gerust gemoed : Informatieveiligheid en -beleid (I)

11u45 -

IA. Informatieveiligheid als fundament voor kennisdelen, Marc Vael (Isaca)

Hoe met vertrouwen informatie, kennis en ervaringen digitaal delen terwijl deze toch dynamisch afgeschermd worden? Dat is de uitdaging voor de komende jaren opdat mensen vertrouwen blijven behouden in digitale systemen om informatie, kennis en ervaringen te blijven delen met andere mensen en met allerlei organisaties. De klemtoon in deze sessie zal liggen op het gedrag van de mens en de hulp van technologie om informatie, kennis en ervaringen te delen en te beschermen. Hierbij zal het concept "security & privacy by design" uitgelegd worden met tal van voorbeelden. Tenslotte zal ook een visie op de toekomst gegeven worden.

13u30 -

IB. Privacy settings: hoe werken ze? Een praktische workshop, Mic Adam (Vanguard Leadership)

Je leest heel veel over de steeds veranderende privacy setting van en gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerk platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn en sociale media content platformen zoals YouTube, Pinterest, Instagram, etc.

Wat weten mensen en hoe komen die mensen in je privé sfeer via sociale media. Welke tools bestaan er die nu en dan eens moet gebruiken...

Maar wat zijn nu juiste de privacy settings die je kunt instellen en hoe doe je dat praktisch. Na deze sessie hebt je de privacy en gebruiksvoorvoorwaarden in je vingers en is je privacy gewaarborgd (althans voor nu).

14u20 -

IC. Gegevensdeling in de zorg, Peter Berghmans (docent informatieveiligheid aan Thomas More en het Data Protection Institute. Daarnaast treedt hij als zelfstandig consultant op als veiligheidsconsulent van GZA ziekenhuizen)

De balans tussen privacy en gegevensdeling, met alle uitdagingen daarrond. In een context waar de regelgever nieuwe wetten en normen introduceert.

Nieuwe regelgeving in de zorg zet de patiënt centraal in het verlenen van multi-disciplinaire zorg. Zorgverleners werken samen als een team, over de grenzen van de zorgorganisaties heen. Deze visie op zorg vraagt uiteraard ook aandacht voor veilige informatieoverdracht tussen alle zorgsystemen. In deze sessie gaan we na welke waarborgen de regelgever voorziet om ervoor te zorgen dat de privacy van de patiënt gevrijwaard blijft. We gaan verder in op enkele praktische uitdagingen.

Kennisdelen en het nieuwe samenwerken (II)

11u45 -

IIA. De innovatieve werkomgeving als motor voor kennisuitwisseling in de organisatie, Anton Maes (organisatiepsycholoog en expert in veranderingsmanagement en strategische werkplekontwikkeling)

We onderzoeken de relatie tussen de werkomgeving en de kennisuitwisseling. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de strategische werkplekontwikkeling en maken de koppeling met kennisbeheer en ontwikkeling. We bestuderen de eigenschappen van een werkomgeving waarin keuzevrijheid centraal staat en wordt gebruikt als een motor om de ontplooiing van onze samenwerking te optimaliseren. We leggen de link met het nieuwe werken en bekijken de impact van infrastructuur, databeheer en menselijk gedrag.

13u30 -

IIB. Kennis over kinderen met een handicap in het onderwijs delen met respect voor de privacy, Toon Abcouwer

Door specialisatie zijn datalekken bijna onvermijdelijk. De situatie in speciaal onderwijs in Nederland.

Omdat door nieuwe regelgeving in het speciaal onderwijs (voor kinderen met een handicap) alleen de moeilijke gevallen in leerlingenpopulatie naar een speciaal onderwijsschool worden gestuurd, moet er bij de begeleiding van de kinderen een beroep worden gedaan op een toenemend aantal specialisten. Om hun rol in de begeleiding op niveau te kunnen vervullen moeten persoonsdossiers worden gedeeld. Door dit delen van privacy-gevoelige informatie is nauwelijks zicht te houden op de verspreiding ervan. Datalekken liggen dan ook op de loer. Hoe in het speciaal onderwijs in Nederland met deze spanning tussen privacy en informatiesparing wordt omgegaan vormt te kern van de presentatie.

14u20 -

IIC. Information Management voor de NMBS-medewerker: delen is de default, Geert Wouters (IT-professional, in verschillende functies en voor verschillende bedrijven. Sinds zijn start bij NMBS IT ligt de focus op Enterprise Content Management (ECM) & Wouter Verkerken (oprichter van Teka Info Pilots, het huidige Flow Technical Communication)

Informatie delen wil niet zozeer zeggen 'alles delen met iedereen'. De medewerkers van de NMBS hebben een eenvoudige strategie om kennis te delen: afhankelijk van de soort informatie (bv. bedrijfskritisch, vertrouwelijk, informeel...) wordt die op een andere manier of op een andere plek gedeeld. Maar het belangrijkste principe is dat de informatie terechtkomt bij de medewerkers die ze nodig hebben. In deze presentatie demonstreren we hoe dit model werkt en geven we voorbeelden. Delen is de default.

Kennisdelen met de samenleving: van informatie naar communicatie - taking the inside out (III)

11u45 -

IIIA. Delen: een kwestie van persoonlijkheid of van contextuele hefbomen?, Vicky Franssen (lector en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool te Gent, opleiding Bedrijfsmanagement en doet onderzoek naar Entrepreneurship 3.0 the sharing personality onder de loep.) & Karijn Bonne (lector en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool te Gent, opleiding Bedrijfsmanagement)

Een onderzoek binnen de Arteveldehogeschool naar de sharing personality binnen de (profit) sharing economy en binnen de (non-profit) sharing communities. Wie deelt er ? Waarom ? Welke goederen, diensten of informatie ? Onder welke condities ? In welke context ?

13u30 -

IIIB. Authentieke organisaties gaan vandaag opnieuw het gesprek aan, Marc Van Daele (coördinator communicatie gemeenten & OCMW Zwijndrecht en expert overheidscommunicatie)

14u20 -

IIIC. Hoe kennis waarderen en vermarkten?, Philippe Leliaert (zelfstandig consultant, trainer en coach op het gebied van Kennis- en Veranderingsbeheer. Hij is als Independent Professional (iPro) verbonden aan o.m. Knowliah nv)

De ons vertrouwde, traditionele markt-mechanismen gebaseerd op transactionele uitwisseling van goederen en diensten zijn helemaal niet geschikt om kennis (of andere immateriële goeden) te waarderen. Wij hebben de ambitie om de kennis-economie voorgoed op de sporen te zetten middels een online marktplatform waarop vraag en aanbod van kennis elkaar kunnen vinden.

6e studiedag over informatie & communicatie
Tussen delen en beschermen #IMGENT

Praktisch

Prijs

155 euro (incl. btw, lunch, koffiepauzes, documentatie en een gezellige netwerkdrink)

Datum

10 februari 2017

Locatie

Arteveldehogeschool Gent, campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent