IMGent 2018:Iedereen Informatieprofessional? – 22 mei 2018

De digitale tsunami zorgde voor een grotere noodzaak aan informatiespecialisten binnen elk personeelsbestand. Deze digitale golf heeft onze organisaties echter in snelheid gepakt. Hierdoor zijn onze structuren, processen en procedures niet altijd volledig afgestemd op vandaag, laat staan op morgen! 

De 7de editie van de studiedag voor informatiemanagement focust op de plaats van deze specialisten binnen een bedrijf en/of organisatie en hoe ze het best met elkaar communiceren. Ook het future-proof maken van het informatiemanagement wordt verder uitgediept, waarbij we het licht werpen op nieuwe uitdagingen zoals de GDPR, cloud computing, Big Data, the Internet of Things …

 

Programma

Voormiddag

09u00:

09u30:

Verwelkoming door Imran Uddin, directeur onderwijs- en studentenbeleid Arteveldehogeschool

09u50:

Keynote: Het bereiken van digitale bewustwording en bewustzijn van uw medewerkers, kan dat? door Astrid Oosenbrug

10u35:

Korte inleiding door Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van Werk, Stad Gent

10u50:

Keynote: Van Brussel Centraal naar Burger centraal door Barbara Van Den Haute - Informatie Vlaanderen

11u25:

11u45:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

De taken van een DPO in het lokaal bestuur door Seppe Vansteelant, Stad en het OCMW Gent

 

Stuur op informatie-talent: “studeren zonder blokkeren” door Ruben Dobbelaere & Wouter Vindevoghel - Stuvo

 

Stuur op informatie-technologie/tools: Nieuwe technologie vraagt nieuwe competenties. door Hans Tubbax

12u35:

Namiddag

13u30:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

Information is for action: een beleidscase door Filip Callewaert

 

Onderzoek naar opleidingen door Frank Huysmans - Ware Kennis

 

IoT door Tom Van den Abbeele - open source architect bij Inuits & Jean-Marc Acke - COO bij Inuits

 

14u20:

Keuzeworkshop: driehoek: mensen, tools en beleid

 

De relatie tussen kennisuitwisseling en de werkomgeving door Anton Maes - organisatiepsycholoog

 

Digitale Stress door Lotte Vermeulen, Annelore Deprez & Vicky Franssen - Arteveldehogeschool Gent

 

Het Visuele Netwerk door Christoph Ruys

15u10:

Afsluitende Keynote: Hoe publiceer je gegevens voor een robot? door Dr. Pieter Colpaert - UGent

16u05:

Boekvoorstelling publicatie ‘PLAATS MAKEN VOOR KENNISWERK

16u20:

Netwerkdrink

Keuzeworkshops & keynotes

Hieronder vindt u meer informatie over de workshops en keynotes. Klik de titel van de workshop aan, voor meer info over inhoud en sprekers.

11:45u - Keuzeworkshops 01: driehoek: mensen, tools en beleid

Deze workshop loodst u door de impact die de GDPR heeft op de werking van een stad. Er wordt toegelicht hoe u als DPO de spilfiguur bent tussen juristen, IT’ers en de stedelijke diensten.

Spreker:

Seppe Vansteelant is informatieveiligheidsconsulent/DPO voor de Stad en het OCMW Gent.

De dienst Studentenvoorzieningen van de Arteveldehogeschool ontwikkelde voor haar begeleidingswerk de online tool ‘Studeren zonder Blokkeren’. Het team verwerkte jarenlange expertise op vlak van faalangst, uitstelgedrag en assertiviteit in een digitale toepassing en creëerde zo een rijke aanvulling op haar ‘live’ begeleiding. Studenten verkennen zelf hun hindernissen in een zelftest en beslissen ook op welke manier ze aan de slag gaan met de tool, anytime anywhere. De therapeuten bereiken door een verregaande laagdrempelige toegang niet alleen een nieuwe doelgroep, maar creëeren meteen ook een handig instrument waar ze tijdens hun sessies naar kunnen teruggrijpen: een innovatieve digitale tool middenin een traditioneel analoge setting.

Sprekers:

Ruben Dobbelaere is maatschappelijk assistent en master communicatiewetenschappen. Hij is diensthoofd van de dienst Studentenvoorzieningen en de dienst Studieadvies aan de Arteveldehogeschool.

Wouter Vindevoghel is maatschappelijk assistent en oplossingsgericht psychotherapeut. Hij maakt deel uit van een team dat studenten begeleidt via face-to-face-begeleiding, groepstrainingen en blended help.

‘Digitale transformatie’ is het nieuwe credo in het professionele conference circuit. Waar de termen ‘Big Data’ en ‘cloud computing’ al prehistorisch lijken, begint de werkelijke impact van deze technologieën nu pas echt door te dringen. De snelheid van de digitale evoluties overtreft die van organisaties, laat staan de evolutie van de medewerkers en hun competenties.

In deze sessie krijgt u een niet-technische bloemlezing van de nieuwe technologieën in het kader van informatiemanagement, welke impact deze hebben op organisaties en welke nieuwe competenties er nuttig zijn voor een future-proof carrière.

Spreker:

Hans Tubbax is researcher bij Thomas More en knowledge coach bij Klarrio.

13:30u - Keuzeworkshops 02: driehoek: mensen, tools en beleid

In 2014 gaf ik op IMGent een sessie, waarop de toenmalig politiek directeur van Groen - Pieter De Gryse - aanwezig was. Daarna vroeg hij me die presentatie bij hen in Brussel ook eens te brengen, wat ik deed. Een tijdje daarna mailden ze me: "We gaan dat doen - we zoeken iemand om daarbij te helpen." Ik vond het zo interessant dat op beleidsniveau heel expliciet gekozen werd om op een andere, nieuwe manier aan informatiebeheer te doen, dat ik dat niet wou missen. Ik nam deeltijds ontslag in het Havenbedrijf om een organisatie te kunnen meemaken die resoluut de bestanden-in-mapjes-kijk inruilde voor het platform waar informatie gelijk staat met actie.

In deze sessie voor IMGent 2018 breng ik Pieter De Gryse mee. Ook al nam hij heel recent na 8 jaar bij Groen ontslag, ik ben benieuwd om het met hem te hebben op wat beleidsmatig inzetten op informatiebeheer en -werk voor hen betekende. Ik geef nog eens kort mijn conceptuele kijk op de zaak (Informatie is voor actie, niet om in mapjes geklasseerd te worden). Daarna staan we stil bij de informatiecontext van Groen en hoe zij beleidsmatig op informatiewerk hebben ingezet.

Ook vanuit andere ervaringen kan ik vergelijken hoe andere organisaties er wel/niet in slagen om informatie(werk) een primordiale plek te gunnen in hun organisatie, in een tijdperk dat we nog steeds het informatietijdperk noemen. Een tipje van de sluier: de centen en aandacht gaan vooral naar gestructureerde processen, terwijl volgens mij het nieuwe goud te vinden is in het niet-gestructureerde, generieke kenniswerk. En dit boeit me ook: zou Pieter vandaag dezelfde keuzes maken als in 2014?

Spreker:

Filip Callewaert

Spreker:

Frank Huysmans (1970) promoveerde in 2001 in sociologie- en communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 2005 is hij bijzonder hoogleraar bibliotheekwetenschap, in het bijzonder met betrekking tot openbare bibliotheken, aan de faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij zelfstandig onderzoeker en adviseur in de publieke informatievoorziening bij WareKennis in Den Haag, adviseur bij de Raad voor Cultuur en redacteur en columnist bij vakblad Informatieprofessional.

Op het vlak van IoT is Inuits al jaren actief, maar op de case van de lokale politie zijn ze in het bijzonder trots. Alle politiewagens zijn aangesloten via het IoT-platform en de dispatch kan in real-time handelen op incidenten. Hun platform kan werken met alle soorten connecties en werkt op basis van bewezen open source-technologieën. Deze tool is een mooi staaltje informatietechnologie die ook uw praktijk kan inspireren. De sprekers van Inuits delen graag hun ervaring en expertise met u.

Sprekers:

Tom van den Abbeele is open source architect bij Inuits.

Jean-Marc Acke is COO bij Inuits.

14:20u - Keuzeworkshops 03: driehoek: mensen, tools en beleid

Organisaties stellen hun functioneren steeds meer in vraag en zijn op zoek naar een werkomgeving die de samenwerking in de organisatie ondersteunt en de kennisuitwisseling optimaliseert. De moderne werkomgeving wordt een hub waar teamleden elkaar ontmoeten, vergaderen, brainstormen, bijpraten, koffiedrinken, eten en zelfs ontspannen. We willen alles in het werk stellen om een landingsplek te creëren die de fysieke ontmoetingen van virtuele teams optimaal ondersteunt en in tussentijd kan dienen als een signaal naar potentiële werknemers. Tijdens deze masterclass gaan we op zoek naar de relatie tussen de werkomgeving en de kennisuitwisseling. We vertrekken vanuit de basisprincipes van de strategische werkplekontwikkeling en maken de koppeling met kennisbeheer en ontwikkeling. We bestuderen de eigenschappen van een werkomgeving waarin keuzevrijheid centraal staat en gebruikt wordt als een motor om de ontplooiing van onze samenwerking te optimaliseren. We leggen de link met het nieuwe werken en bekijken de impact van infrastructuur, databeheer en menselijk gedrag.

Spreker:

Anton Maes is een organisatiepsycholoog en expert in veranderingsmanagement en strategische werkplekontwikkeling: het ontwikkelen van werkomgevingen op maat van de gewenste cultuur en strategie van een organisatie. Hij heeft een achtergrond als communicatiespecialist en ontwikkelde de afgelopen jaren werkplekconcepten op maat voor zowel grote ondernemingen als voor de overheid. Hierbij legt hij de focus vooral op het begrijpen en bijsturen van het gedrag van gebruikers. Anton hecht erg veel belang aan een evidence based benadering en dit vertaalt zich in contacten met universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra zoals het CFPB in Delft. Hij is een enthousiast spreker en ervaren lesgever. Sinds 2010 is hij bezieler van het consultancybedrijf brainmove dat reeds talloze grote organisaties heeft begeleid op weg naar een nieuwe werkomgeving gekoppeld aan een andere manier van werken.

In deze workshop wordt gefocust op de tussentijdse resultaten (o.b.v. kwalitatief onderzoek) van het onderzoeksproject rond digitale stress dat in september 2017 is opgestart. Het tweejarig onderzoek gaat na in welke mate Vlaamse werknemers uit de publieke sector digitale stress ervaren en welke digitale stressprofielen er bestaan. De focus ligt op oplossingen om het stresslevel te reduceren en de rol die de leidinggevende hierin kan opnemen. Concreet wordt de ontwikkeling van een mock-up van een ‘digitale stressmeter’ beoogd op basis van de verschillende stressprofielen bij werknemers. Er worden ook structurele adviezen voorgesteld om digitale stress of overload tegen te gaan. Vervolgens zullen de data ook worden verwerkt in een beleidsmatig onderzoeksrapport gericht op leidinggevenden zodat zij een werkinstrument hebben om digitale stress bij werknemers aan te pakken.

Sprekers:

Lotte Vermeulen is lector en opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Communicatiemanagement. Momenteel doet zij onderzoek naar fake news op Facebook en digitale stress bij werknemers.

Annelore Deprez is opdrachthouder onderzoek aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Journalistiek. Zij doet binnen Entrepreneurship 3.0 onderzoek naar nieuwswijsheid en fake nieuws in relatie tot Facebook, digitale stress bij werknemers en Snapchat als nieuws- en brandingkanaal om jongeren te bereiken.

Vicky Franssen is lector aan de Arteveldehogeschool Gent, opleiding Bedrijfsmanagement en onderzoeker binnen Entrepreneurship 3.0 naar digitale stress bij werknemers, de deeleconomie en sociaal psychologische topics.

Smart cities, smart homes, het ‘internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek, wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering? Hoe zullen visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden? Wat als de spiegel, de ijskast of de werktafel gestuurd wordt door sensoren die niet alleen op ieder moment van de dag visuele informatie kunnen tonen, maar ook ons, als gebruiker, gaan lezen en interpreteren, zodat we zelf een onderdeel worden van de infrastructuur van ons eigen visuele netwerk. En vooral, wat betekent het voor alle organisaties en ondernemingen die hun diensten, merken en producten onder de aandacht van de burger, klant of consument willen brengen?

Spreker:

Christoph Ruys bekleedde verschillende posities in de creatieve industrie, zoals directeur van het FotoMuseum Antwerpen en het ModeMuseum in Antwerpen, ... Als oprichter en managing partner van Icons and Kings – The Visual Agency formuleert hij momenteel een antwoord op de volgende vragen: Straalt jouw onderneming uit wat je vandaag bent en morgen wil zijn? Sluit de manier waarop je merk of product in beeld wordt gebracht aan bij het DNA van je onderneming en van je klanten? Door de jaren heen ontwikkelde Christoph Ruys zich als een inspirerende en oplossingsgerichte ‘visual marketeer’ pur sang. Niet alleen het visualiseren van je DNA, maar ook de merkstrategie, merkbeleving en merkontwikkeling van je onderneming vereisen vandaag een sterke visuele aanpak. Intussen coacht Christoph Ruys tal van organisaties en ondernemingen doorheen de visuele uitdagingen die zich op creatief, strategisch en technologisch vlak manifesteren, vandaag én morgen. Naast in-company sessies, is hij ook docent bij UBA, Kluwer Opleidingen, DM Institute ea.

KEYNOTE: Het bereiken van digitale bewustwording en bewustzijn van uw medewerkers, kan dat?

#hoedan

Binnen overheden, bedrijven en organisaties gaat het bij bescherming van gegevens om meer dan goed beleid maken en het nemen van technische maatregelen. Het gaat bovenal om het aanwakkeren van het digitale bewustzijn en de bewustwording van werknemers. Mensen zelf zijn bij uitstek de grootste bron van inbreuken. Bewustwording, bewustzijn en goede training zijn mijns inziens dan ook hard nodig. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer iedereen binnen de organisatie bewust is van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, dit automatisch bijdraagt aan de verbetering van de bescherming van persoonsgegevens in het algemeen.

Astrid Oosenbrug is autodidact, cybersecurity expert, hacktivist, sociaal ondernemer in de ICT en medeoprichter van de stichting Cyberwerkplaats. Daarnaast is ze voorzitter van de stichting Open Source & Overheid, voorzitter van het PvdA Roze Netwerk en Lid van het Raad van Advies voor Beehive Techcampus 4.2. Astrid was tot maart 2017 Tweede Kamerlid voor de PvdA met o.a. de portefeuilles ICT bij de overheid en privacy.

KEYNOTE: VAN BRUSSEL CENTRAAL NAAR BURGER CENTRAAL

"Onmiddellijk. Zonder onderbrekingen. Enkel wat voor mij relevant is. Waar en wanneer ik wil." Dat is hoe burgers vandaag hun zaken digitaal bij de overheid willen regelen. Of het nu gaat om federale, gewestelijke of lokale materie: burgers willen één overzicht van al hun officiële gegevens. De Vlaamse overheid zet radicaal in op de digitalisering van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de burger. Via diverse projecten, waaronder Burgerloket, bouwen we aan het ‘no wrong door’-principe. Daarmee maken we van de overheid een enkelvoud in plaats van een meervoud.

Barbara Van Den Haute, Informatie Vlaanderen, is via het leiden van shared service centers in de overheid, gebeten geraakt door het verbeteren van dienstverlening aan de hand van technologie en data. Sinds september 2017 is ze administrateur-generaal van het Agentschap Informatie Vlaanderen waar ze met een gezonde mix van lef en gezond verstand informatiediensten ontwikkelt voor lokale en Vlaamse besturen die de overheid radicaal informatiegedreven maken zodat de overheidsklant centraal komt te staan.

AFSLUITENDE KEY-NOTE HOE PUBLICEER JE GEGEVENS VOOR EEN ROBOT?

Op het internet vind je dag-op-dag datasets, van treintabellen tot datasets die je enkel gebruikt in bepaalde omstandigheden, zoals statistieken over het aantal koeien dat in jouw land leeft. Hoewel beide soorten datasets beschikbaar zijn, is de vraag "welke treinreis geeft me de hoogste kans om koeien te zien" veel te duur om te beantwoorden. Een manuele interventie is nodig om de data te bestuderen, en een web developer om de code te schrijven die het antwoord op de vraag kan geven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat robots eender welke vraag automatisch kunnen beantwoorden, als we rekening houden met de datasets die we publiceren? Enerzijds kunnen bedrijven met hoge budgetten proberen meer geld te gooien naar hun digital assistants om ervoor te zorgen dat zij het probleem rond de integratie van eender welke dataset oplossen. Maar, als we dan toch deze macht in de handen van velen zouden leggen: we kunnen er ook voor kiezen onze data op een betere manier te publiceren. In dit gesprek leg ik uit hoe we dit kunnen doen.

Pieter Colpaert is postdoctorandus bij het Internet- en Datalab (IDLab) aan de UGent-imec, waar hij de rol van technologiecoördinator bij Smart Flanders opneemt. In 2012 was hij een van de stichters van een non-profitorganisatie die Open Knowledge in België promootte en van de iRail-werkgroep binnen deze organisatie. Vandaag onderzoekt hij als leider van het Linked Open Data Interfacesteam van IDLab hoe Open Data onze levens positief kan beïnvloeden.

7de studiedag over informatie & communicatie
De knoop rond informatiemanagement ontrafeld - #IMGENT

Praktisch

7e studiedag informatiemanagement #IMGENT. Een co-organisatie van Arteveldehogeschool, VVBAD en Politeia.

Prijs

155 euro (incl. btw, lunch, koffiepauzes, documentatie en een gezellige netwerkdrink)

Datum

Dinsdag 22 mei 2018

Locatie

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg
Voetweg 66,
9000 Gent